Public procurement

11.09.2023: Zapytanie ofertowe: Przedłużenie subskrypcji oprogramowania Qualtrics.

Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia jest zawarty w załączonym Zapytaniu Ofertowym (link do pliku).

Termin realizacji dostawy: do 1 października 2023 r.

Termin składania ofert: do 15 września 2023 r. do godziny 23:59:59

Adres dostawy: ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań

Sposób składania ofert: prof. Marek Kwiek, adres e-mail kwiekm@amu.edu.pl

 

 

02.07.2023: Zapytanie ofertowe: Dostarczenie danych i usług analitycznych w oparciu o surowe dane bibliometryczne z bazy Scopus za okres 2018-2022, które będą zgodne ze specyfikacją zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie danych i usług analitycznych w oparciu o surowe dane bibliometryczne z bazy Scopus za okres 2018-2022, które będą zgodne z niniejszą specyfikacją:

Specyfikacja przedmiotu zamówienia (link do pliku)

Zaproszenie do złożenia oferty (link do pliku)

 

Termin realizacji dostawy: 10 dni od zawarcia umowy.

Termin składania ofert: do 6 lipca 2023 r. do godziny 23.59.59

Adres dostawy : ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań

Sposób składania ofert: prof. Marek Kwiek, adres e-mail kwiekm@amu.edu.pl

Skip to content