Maps, Directions & Contact

Director: Prof. Marek Kwiek
e-mail: kwiekm@amu.edu.pl

Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań, Poland

tel. (+48 61) 829 22 80
fax (+48 61) 829 21 47

Skip to content