Prof. Marek Kwiek

Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
Kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Od dwudziestu lat prowadzi międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w ramach socjologii nauki i ilościowych badań nauki. Międzynarodowy doradca w sprawach polityki naukowej (OECD, Komisja Europejska, Rada Europy, Parlament Europejski, OBWE, USAID, UNDP i Bank Światowy). Kierownik lub partner w 25 międzynarodowych projektach badawczych finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, 6 i 7 unijne Programy Ramowe, European Science Foundation, NCN, NCBR i FNP. Ponadto kierownik ok. 25 międzynarodowych projektów z polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w kilkunastu krajach. Kierownik zespołu „Ustawa 2.0” dla MNISW (2016-2017) przygotowującego założenia reformy szkolnictwa wyższego, a wcześniej członek zespołu Ernst & Young przygotowującego założenia reform z lat 2009-2011. Autor 8 monografii i ponad 200 artykułów naukowych. Jego najnowsza monografia to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (Routledge 2019). Natomiast najnowsza polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN 2015). W latach 2012-2017 kierował projektem MAESTRO  (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał dwuletnie „subsydium profesorskie” w programie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W 2018 r. został członkiem zwyczajnym EASA – European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu jako jeden z 31 Polaków. W 2020 r. został wybrany członkiem zwyczajnym Academia Europaea, Europejskiej Akademii Nauk w Londynie, jako 101 Polak od 1988 r. (należąc do jej 15% najmłodszych członków).

Skip to content