Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk jest profesorem zwyczajnym i prorektorką ds. nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była założycielką i dziekaną pierwszego w Polsce Wydziału Anglistyki. Opublikowała ponad 160 publikacji z zakresu fonologii, fonetyki i akwizycji języków. W swoich pracach rozwija i propaguje Językoznawstwo Naturalne. Jej książki to m.in. A Theory of Second Language Acquisition within the framework of Natural Phonology, Beats-and-Binding Phonology, Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Wygłosiła ok. 120 referatów na międzynarodowych konferencjach i kongresach. Redaguje Poznań Studies in Contemporary Linguistics oraz organizuje Poznańskie Spotkania Językoznawcze (PLM). Odbyła roczny staż podyplomowy w University College London (1985-6). Była stypendystką Fulbrighta w latach 2001-2 (University of Hawai’i in Manoa) i wykładowczynią wizytującą na Uniwersytecie Wiedeńskim (1991-4, 1998). Jest członkinią Academia Europaea, Agder Academy, Komitetu Językoznawstwa PAN, zagraniczną członkinią korespondentką Austriackiej Akademii Nauk. Należy do 21 towarzystw zawodowych. W latach 2013-14 była prezydentką Societas Linguistica Europaea. Jest dyrektorką oddziału Bilingualism Matters @Poznań. Wypromowała 22 doktorów. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wybitną rozprawę habilitacyjną, nagrodę Ministra, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Skip to content