Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk jest profesorem zwyczajnym i prorektorką ds. nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była założycielką i dziekaną pierwszego w Polsce Wydziału Anglistyki. Opublikowała ponad 160 publikacji z zakresu fonologii, fonetyki i akwizycji języków. W swoich pracach rozwija i propaguje Językoznawstwo Naturalne. Jej książki to m.in. A Theory of Second Language Acquisition within the framework of Natural Phonology, Beats-and-Binding Phonology, Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Wygłosiła ok. 120 referatów na międzynarodowych konferencjach i kongresach. Redaguje Poznań Studies in Contemporary Linguistics oraz organizuje Poznańskie Spotkania Językoznawcze (PLM). Odbyła roczny staż podyplomowy w University College London (1985-6). Była stypendystką Fulbrighta w latach 2001-2 (University of Hawai’i in Manoa) i wykładowczynią wizytującą na Uniwersytecie Wiedeńskim (1991-4, 1998). Jest członkinią Academia Europaea, Agder Academy, Komitetu Językoznawstwa PAN, zagraniczną członkinią korespondentką Austriackiej Akademii Nauk. Należy do 21 towarzystw zawodowych. W latach 2013-14 była prezydentką Societas Linguistica Europaea. Jest dyrektorką oddziału Bilingualism Matters @Poznań. Wypromowała 22 doktorów. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wybitną rozprawę habilitacyjną, nagrodę Ministra, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Skip to content