Prof. Piotr Urbanek

Uniwersytet Łódzki

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.  Jest pracownikiem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, kierownikiem Katedry Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii. W badaniach naukowych zajmuje się problematyką teorii firmy, nadzoru korporacyjnego, ładu akademickiego, nowej ekonomii instytucjonalnej, controllingu operacyjnego i strategicznego.  Jest autorem, współautorem, redaktorem 15 monografii i około 100 artykułów naukowych oraz 4 podręczników akademickich. W roku 2020 opublikował w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego monografię: Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym. Teorie, instytucje, efektywność.  Kilkukrotnie otrzymywał Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Nagrodę Komitetu Nauk o Pracy Społecznej PAN za najlepszą pracę naukową. Odbył staże naukowe i dydaktyczne m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Chinach. Jest współautorem projektów systemów rachunkowości zarządczej, controllingu i budżetowania zastosowanych w czołowych polskich przedsiębiorstwach działających w sektorach telekomunikacji, energetycznym, usług finansowych, elektromaszynowym i innych.