Prof. Marcin Pałys

Uniwersytet Warszawski

Przewodniczący Zespołu KRASP ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich

Prof. Marcin Pałys w latach 2012 – 2020 był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie brał czynny udział w dyskusjach na temat zmian szkolnictwie wyższym w Polsce oraz nowej ustawy, która została przyjęta przez Sejm w 2018 roku. Od 2012 jest w Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w ramach którego przewodniczył (2015-2020) Komisji ds. Organizacji i Legislacji KRASP, uczestniczył (od 2016r.) w pracach Komisji KRASP ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, a obecnie jest przewodniczącym Zespołu KRASP ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich. W 2019 r. wszedł do zarządu European University Association, organizacji zrzeszającej ponad 800 uniwersytetów europejskich, w której zajmuje się zagadnieniami innowacji, Open Science oraz sprawami związanymi z karierami akademickimi. W 2020 roku jest członkiem Governing Council of Magna Charta Observatory, fundacji afiliowanej przy Uniwersytecie w Bolonii, zajmującej się wspieraniem i ugruntowywaniem wartości akademickich, takich jak wolność badań i nauczania, autonomia uniwersytecka, etyka badawcza czy otwartość. 

Prof. Marcin Pałys ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1987), doktoryzował się na Uniwersytecie Twente w Holandii (1992) i habilitował na UW (2005) a od 2010 r. pracuje na stanowisku profesora uczelni. Jego zainteresowania naukowe obejmują zjawiska transportu w układach elektrochemicznych oraz modelowanie procesów chemicznych.